THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

30/03/2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, cụ thể như sau:

 

 1. Thời gian.

  Vào lúc 8h00’ thứ Năm, ngày 09 tháng 4 năm 2015.

 2. Địa điểm.

  Hội trường ROSE 2, Khách sạn Đồng Nai.

  Số 57 Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 3. Điều kiện tham dự.

  Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ Vingal có tên trong danh sách chốt ngày 20 tháng 3 năm 2015.

 4. Nội dung Đại hội.
  • Báo cáo kết quả hoạt động giám sát 2014 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng Quản trị.
  • Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát.
  • Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã kiểm toán.
  • Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014.
  • Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
  • Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
  • Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và mức thù lao HĐQT năm 2015.
  • Tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương năm 2015.
  • Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
  • Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2015.
  • Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 5. Tài liệu Đại hội.

  Đã gửi cho Quý cổ đông và đồng thời Quý cổ đông có thể truy cập website www.vingal.com, mục “ Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu Đại hội.

 6. Ủy quyền tham dự Đại hội.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu giay uy quyen tham du DHCD.doc gửi Quý cổ đông  và đăng tải trên website Công ty Vingal). Văn bản ủy quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

 

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị Cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

 1. CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD;
 2. Thông báo mời họp;
 3. Giấy uỷ quyền hợp lệ và bản sao Giấy CMND của người uỷ quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

 


Trang 1 / 5 1 2 3 4 5 »
 

Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II,P Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai - Tel: (0251) 3 836 661 - Fax: (0251) 3 836 726 - Email: vingal @vingal.com

Hotline:   0918.058 070 (Ông Lâm Thế Kiên – TP Kinh doanh) 

               0938.397 978 (Ông Đặng Trần Vinh – Phó TP Kinh doanh) 

               0913.609 979 (Ông Đặng Thành Trung – Phó TP Kinh doanh) 

 Copyright ©  VINGAL -VNSTEEL Industries JSC., All rights reserved.Designed by Canh Cam