Chương trình Xã Hội Từ Thiện”Xuân Đinh Dậu năm 2017″ Đoàn thanh niên công ty Vingal

Nhân dịp tết Đinh Dậu sắp đến, Đoàn Thanh Niên công ty Vingal đã tổ chức thiện nguyện đến thăm hỏi và tặng quà trung tâm dưỡng lão – người già neo đơn, trung tâm trẻ em mồ côi và trung tâm trẻ em khuyết tật tỉnh Đồng Nai.

Hình ảnh Đoàn Thanh Niên Công ty Vingal đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các trung tâm vào ngày 16/01/2017.