Đại hội Đại biểu Công Đoàn Khóa 6

Đại hội Công đoàn Công ty Mạ Công Nghiệp VINGAL-VNSTEEL khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022) diễn ra ngày 6/9/2017 tại hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57  Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, tham dự đại hội có 56 đại biểu chính thức. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Đỗ Đình Trường – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP cùng các đồng chí  cán bộ chuyên trách của Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP.  Đồng chí Tạ Trung Hiếu Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty cùng 56 đại biểu đại diện cho 201 đoàn viên công đoàn Công ty đã tham luận tại đại hội. Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa VI gồm 7 đồng chí, đồng chí Lâm Thế Kiên  đắc cử chức Chủ tịch công đoàn khóa VI, Đại hội giao cho BCH Công đoàn Công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. 

Ông Đặng Trần Vinh – Chủ tịch Công đoàn Công ty Mạ Kẽm Vingal-Vnsteel báo cáo trước đại hội

Ông Tạ Trung Hiếu -Tổng Giám đốc Công ty Mạ Kẽm Vingal-Vnsteel phát biểu tại đại hội

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội

Ông Đỗ Đình Trường-Phó Chủ tịch Công đoàn phát biểu tại đại hội

Ông Nguyễn Hoàng Ân-  Chủ tịch công đoàn phân xưởng Cán tham luận tại đại hội

Ông Đinh Văn Tuyến -Chủ tịch công đoàn khối Văn phòng tham luận tại đại hội

Ông Nguyễn Duy Dụ -TP TCNS hướng dẫn đại biểu bầu ban chấp hành Công đoàn khóa mới

Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành Công đoàn mới

Ban chấp hành Công đoàn Khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022)

Ban chấp hành Công đoàn khóa cũ (khóa V)