Category: Tin công ty

Home / Tin công ty
Hội nghi sơ kết Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020 và Hội nghi người lao động năm 2017
Post

Hội nghi sơ kết Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020 và Hội nghi người lao động năm 2017

Vào sáng ngày 09/01/2018 công ty Cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp VINGAL–VNSTEEL đã tổ chức “Hội nghi sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ năm 2015-2020 ” và “Hội nghị người lao động năm 2017”  tại hội trường khách sạn Đồng Nai, 57 Phạm Văn Thuận, Tân Tiến TP. Biên Hòa,Đồng Nai. Về...

  • 1
  • 4
  • 5