Author: beta

Home / beta
Post

SẢN PHẨM MẠ KẼM ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TẠO VÂN HOA ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

Công nghệ tạo vân hoa trên bề mặt sản phẩm là công nghệ sử dụng hợp chất tạo vân hoa do Đức nghiên cứu. Công nghệ này đã áp dụng nhiều trên thế giới và lần đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam được áp dụng tại Công ty Cổ phần mạ kẽm Công nghiệp Vingal – Vnsteel;...